Valtířov (Waltirsche) - 143 m n. m. Ves s nepravidelnou zástavbou byla doložena 1352, kdy zde už byl farní kostel. Archeologické nálezy objevily šňůrovou keramiku, žárové hroby a zbytky laténské kultury. Zhruba v místě domu čp. 3 stál svobodný dvůr s celnicí na Labi. Na táhlém hřebeni na vrchu Hradiště (270 m) byla objevena plošina na podávání ohňových zpráv do dálky. Ves odkoupil z bývalého zahořanského panství roku 1846 hrabě Karel Chotek. Kostel sv. Václava při silnici v zatáčce stojí uprostřed bývalého hřbitova. Je to goticko-renesanční stavba z let 1573 - 74 postavená na místě staršího kostela připomínaného 1352 a 1384, a to Salhauseny. Přestavován byl 1783. Věž byla osazena zvonem 1533 od mistra Thomase z Litoměřic.Roku 1942 skončil jako válečný materiál. Objekt je státem chráněnou kulturní památkou. Do vnější stěny jsou umístěny náhrobníky Kölblů ze zrušeného kostela sv. Vavřince. Původně zde mělo vzniknout lapidárium. Kostel má vzácné zařízení - renesanční pískovcový oltář z roku 1580, kazatelnu 1574 a zejména epitaf rodiny Bocků z roku 1615 a epitafy Salhausenů. Je to nevídaná krása, ale přístupná jen s průvodcem. Nejsou všichni lidé slušní. Hrobka rodiny Chotků je vedle kostela. Byla postavena novogoticky 1869. Dlouhé roky byla otevřená a ničená. Zabezpečena byla až roku 1992, když už chotkovské kosti skončily kdovíkde. Sloup 14 svatých pomocníků v parku za kostelem sem byl přemístěn ze zátopové oblasti Nechranické přehrady na Chomutovsku. Naposledy byl restaurován ak. sochařem Bílkem v letech 1994 - 95.